Dans op school

Binnen het primair onderwijs bied ik verschillende danslessen aan in de regio's 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Hieronder een greep uit de mogelijkheden.

Taaldans® en Rekendans®

Taaldans en Rekendanslessen zijn wekelijkse lessen voor kleuters, waarbij kinderen op een bewegende manier aan de SLO doelen werken. Tijdens het dansen worden telkens de linker- en de rechterhersenhelft aangesproken, daardoor leggen kinderen voortdurend verbindingen tussen de twee hersenhelften. Ze zijn aan het leren!

In de Taaldans en Rekendanslessen wordt er bewogen, naar muziek geluisterd, gerijmd en gezongen over het thema dat in de klas speelt. Daarbij worden dezelfde woorden en (reken)doelen als in de klas aangeboden. De kinderen gaan deze leerdoelen op een creatieve manier uitbeelden, dansen en benoemen. Creatief bewegend leren dus! In de les besteden we aandacht aan passieve en actieve woordenschat, luisterhouding, rijm en ritme. Ook begrippen uit de rekenkunde komen aan de orde.

Omdat de lessen uitgaan van de natuurlijke bewegelijkheid van jonge kinderen, sluiten ze goed aan bij de belevingswereld van de kleuters. Door het te doen, te bewegen en te zingen, beklijft de informatie beter.

Wat kun je verwachten?

De lessen zijn op maat gemaakt op basis van de specifieke doelen (woordenlijsten of rekendoelen) waar in de klas aan gewerkt wordt. Er is altijd overleg tussen de groepsleerkracht en de dansdocent. Omdat er in de danslessen individuele aandacht en vrijheid van bewegen zo belangrijk is, wordt alleen met halve klassen gewerkt. 

De woordenschat van kleuters wordt uitgebreider door de woorden bewegend en zingend aan te bieden.

Door dans groeit het zelfvertrouwen want alle bewegingen zijn goed. Sommige kleuters bewegen met hun hele lijf, anderen alleen hun armen; dat is prima. Zo krijgen kinderen vertrouwen in hun eigen lijf en in hun eigen kunnen. 

Taaldans en Rekendans biedt kans de ouderbetrokkenheid te verhogen. Ouders komen graag kijken naar een dansles, waardoor de school de kans heeft de relatie met de ouders te vergroten.

 

Praktische informatie

Het tarief voor Taaldans en Rekendans bedraagt €65,- per les van 45 minuten. Dit is inclusief voorbereiding, materialen en muziek.

Taaldans en Rekendans wordt gegeven aan kleine groepen (meestal een halve klas) zodat er persoonlijke aandacht voor het bewegingsonderzoek van ieder kind kan zijn.

"Dans in het onderwijs is het optimum; het brengt beweging, muziek en denksport bij elkaar."

~ Erik Scherder, neurospsycholoog

Dansexpressie in het basisonderwijs

Dansexpressie is een methode die bijzonder geschikt is om dans in het onderwijs aan te bieden. Binnen dansexpressie staat namelijk de ontwikkeling van de persoon, sociale en creatieve vaardigheden centraal. Leerlingen leren geen danspassen, maar worden uitgedaagd om met hun eigen lijf op onderzoek uit te gaan. Er wordt altijd gewerkt vanuit een thema, daarom kan dansexpressie indien gewenst aansluiten bij WO-thema’s of onderwerpen die in de klas spelen.

Voorbeelden van de mogelijkheden

Lessen dansexpressie worden altijd op maat gemaakt. Wil je een bepaald boek of een bepaald thema met de lessen behandelen: neem contact op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Middels dansexpressie kunnen leerlingen ook toewerken naar een presentatie. Dit zijn voorbeelden van projecten die eindigen met een presentatie:

  • Ze gaan er met je neus vandoor! een lessenreeks en presentatie over samenwerken, ruzie en daarna weer door, voor groep 4-6, gebaseerd op het gelijknamige boek van Ted van Lieshout
  • Uitdrukkingen en metaforen een lessenreeks waarbij leerlingen van groep 7-8 aan de slag gaan met de betekenis van uitdrukkingen en deze met hun lijf zeggingskracht geven. Zo wordt dit ondergeschoven kindje op taalgebied uitgelicht op een manier waardoor het begrip vergroot en de betekenis beklijft. Uiteindelijk kunnen de uitdrukkingen gepresenteerd worden aan publiek.

Praktische informatie

Neem contact op voor alle soorten vragen! Wil je je leerlingen dans aanbieden maar weet je niet hoe? Wil je je leerlingen een presentatie/voorstelling laten geven? Wil je aan burgerschap werken? Wil je een WO thema op een creatieve en bewegende manier aanbieden? Mist dans in jullie curriculum?

Ik denk graag mee om tot een dansaanbod speciaal voor jouw klas te komen!

Afhankelijk van de opdracht is de prijs ongeveer €65,- per lesuur (inclusief voorbereiding, exclusief btw).

"Dans in het onderwijs is het optimum; het brengt beweging, muziek en denksport bij elkaar."

~ Erik Scherder, neurospsycholoog

"Juf, als ik straks in groep 3 zit, geef je dan ook dansles aan groep 3?"

Meer weten, een vrijblijvend gesprek of een reeks proeflessen inplannen? Ik kom graag langs op school om de mogelijkheden te bespreken.